Developed by JoomVision.com

meetaweetour meetaweetour

meetaweetour meetaweetour

meetaweetour meetaweetour

meetaweetour meetaweetour
Developed by JoomVision.com

รายการท่องเที่ยวประเทศจีน-china-tour

ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง 4วัน 3คืน ราคาถูก 19900 ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 (CX)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งท...
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี จูเจียเจี่ยว 5 วัน 4 คืน ปีใหม่ 2559 พิเศษ BUFFET GOLDENJAGUAR
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ท่องเที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ วันปิยะ 58ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี จูเจียเจี่ยว ปีใหม่...
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน ชม 2 โชว์ โชว์ธิเบต และ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
หมีแพนด้า ท่องเที่ยวเฉินตู โปรแกรมทัวร์เฉินตู 2558ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ อ...
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน ปลายปี 2558 ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
ทัวร์ปักกิ่ง ท่องเที่ยวปักกิ่งราคาถูก ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูกทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปลายปี 2558 ปักกิ่ง ...
ทัวร์ฮาร์บิน ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน ปีใหม่ 2559 เทศกาล Harbin Ice and Snow World ที่ฮาร์บิน (CA)
ทัวร์ฮาร์บิ้น เที่ยวฮาร์บิ้น ปักกิ่ง แพคเกจทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ 2559ทัวร์ฮาร์บิน ปักกิ่ง เที่ยวเทศกาล Harbin Ice an...
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 4 คืน ปีใหม่ 2559 BUFFET GOLDENJAGUAR
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ โปรแกรมทัวร์เซี่ยงไฮ้ จีน เที่ยวจีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2559ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน อู๋ซี ซูโจว ปีใหม่ 255...
บินตรงกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116th 4วัน 3คืน วันปิยะ 2557 โดยการบินไทย
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 ปี 2014 ทัวร์กวางเจา ราคาถูกทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 116 วันปิยะ 2557 ก...
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เจาะลึกผู่ถ่อซาน 8 วัน 6 คืน หังโจว หนินปอ ซูโจว อู๋ซี วันเข้าพรรษา 2015
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ วันเข้าพรรษา 2558 เที่ยวต่างประเทศ ราคาถูก 2015 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เจาะลึกผู่ถ่อซาน วันเข้าพรรษา 20...

Iyosis Facebook Module

Who's Online

We have 513 guests online

ข้อมูลท่องเที่ยวจีน-China City Info

ข้อมูลทั่วไปปักกิ่ง แหล่งท่องเที่ยวปักกิ่ง
ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง
ข้อมูลท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
ข้อมูลท่องเที่ยวซีอาน
Home ทัวร์ซีอาน ทัวร์ซีอาน มหานครซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง วันพ่อ ปีใหม่ 2559

ทัวร์ซีอาน มหานครซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง วันพ่อ ปีใหม่ 2559

PDFPrintE-mail

ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน ท่องเที่ยวซีอาน ราคาถูก ปีใหม่ 2559 ท่องเที่ยวซีอานราคาประหยัด ทัวร์จีน ซีอาน ราคาถูก วันพ่อ 2558 แพคเกตทัวร์ซีอาน ทัวร์จีน ซีอาน ราคาประหยัด รายการทัวร์ซีอาน 2558 ท่องเที่ยวซีอาน ราคาประหยัด โปรแกรมทัวร์ซีอาน ข้อมูลการท่องเที่ยวซีอาน โปรแกรมทัวร์ซีอาน 2015 ท่องเที่ยวซีอาน สุดคุ้ม ราคาประหยัด ทัวร์ซีอาน

จุดเด่นทัวร์ซีอาน ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง ปีใหม่ 2016 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลั่วหยาง  เมืองเติ้งฟง วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)  ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน  ศาลเจ้ากวนอู นั่งรถโค้ชกลับซีอาน สุสานกองทัพทหารม้าจิ๋นซี ช้อปปิ้งสินค้าที่ทำจากถ่าน ร้านยาบัวหิมะ โชว์ราชวงศ์ถัง  กำแพงเมืองโบราณ ร้านผ้าไหม อิสระช็อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง
ยานพาหนะ /สายการบิน  Air Asia (FD)
รหัส ทัวร์ซีอาน MTXIY-5D4N-FD

Group Meetawee 

       วันเดินทาง ทัวร์ซีอาน ราคาถูก
อัตราค่าบริการ ทัวร์ซีอาน ราคาถูก
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
12-16 พ.ย. 58 26,900 26,900 26,900 25,900 4,500
3-7,6-10 ธ.ค. 58 (วันพ่อ) 26,900 26,900 26,900 25,900 4,500
31 ธ.ค -4 ม.ค. 59 (ปีใหม่ 2559) 27,900 27,900 27,900 27,900 4,500

****ราคาไม่รวมตั๋ว  หัก 7,000 บาท  พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท ****หมายเหตุ   : ราคาโปรโมชั่นพิเศษไม่มีราคาเด็ก****
***เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่น  ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งค่ะ***

รายละเอียดการเดินทาง


รายละเอียดการเดินทางทัวร์ซีอาน มหานครซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง วันพ่อ ปีใหม่ 2559
หมายเหตุ: 
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

วันแรก กรุงเทพ ฯ(ดอนเมือง) – ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่
07.10

0910
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู1-2 สายการบิน AIR ASIA  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
นำท่านบินตรงสู่มหานครซีอาน โดยสายการ AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD588
 *** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.35 เดินทางถึง เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน  นำท่านเดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเยี่ยนถ่า) วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด
ค่ำ
20.00
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (**ชวนชิมเกี้ยวน้ำนานาชนิด รูปแบบชาวซีอาน)
นำท่าน ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ พักที่ SKYTEL HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง - เมืองเติ้งฟง -วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) –ป่าเจดีย์ -โชว์กังฟู
เช้า

08.50
10.34
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นำท่านโดยสารรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G654
นำท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว
ถึงลั่วหยาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน เป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย นำท่านชมวัดเส้าหลิน หรืออารามเส้าหลินซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน(รวมรถเล็ก) เส้าหลินก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียนแล้วชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์ จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือถ่าหลิน ชมหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลิน แล้วนำท่านไปเลือกซื้อหยกจีนซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า
จากนั้นนำท่านไปชมการแสดงกังฟูอันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรียนฝึกกังฟู
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  XIN YUAN  HOTEL  HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมิน - ศาลเจ้ากวนอู –นั่งรถโค้ชกลับซีอาน
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน ลั่วหยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถไฟฟ้า) เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีนและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลั่วหยางห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ. 494 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำพระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้   ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่”ศาลเจ้ากวนอู”ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน ภายในศาลเจ้าประกอบไปด้วยตำหนักสามตำหนัก ตำหนักหลักของศาลเจ้ากวนอูตั้งอยู่ภายใน ระยะทางผ่านจากประตูใหญ่เข้าไป ประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหินจำนวน 104 ตัวเรียงรายสองข้างทาง ที่บริเวณตำหนักใหญ่ มีรูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้คนที่เคารพนับถือสักการบูชา ตำหนักที่สอง หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลัวหยาง ตามเรื่องของสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกลียดแค้นกัน ซุนกวนได้นำศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่า “กวนหลิน”  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซานเหมินเสีย เป็นเมืองใหม่ที่ได้รับสมญานามว่า “ ไข่มุกแห่งริมแม่น้ำหวงเหอ ” เป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมของจีน ซึ่งมีอายุมากกว่า 5,000 – 6,000 ปีมาแล้ว อดีตเคยเป็นจุดศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่งและเป็นเมืองคัญในราชวงศ์ ต่างๆ อีกมากมายจนถึงราชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซีอานโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อกลับเข้าสู่ซีอาน ถึงซีอานเข้าสู่ที่พักโรงแรม
พักที่  SKYTEL HOTEL HOTEL  หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 สุสานกองทัพทหารม้าจิ๋นซี – ช้อปปิ้งสินค้าที่ทำจากถ่าน-ร้านยาบัวหิมะ - โชว์ราชวงศ์ถัง
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สุสานกองทัพทหารม้าจิ๋นซี โดยรถบัสปรับอากาศ (ระยะทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ท่านชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอานคือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ทำขึ้นมาจากถ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองของจีน
จากนั้นนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองซีอาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ พักที่ SKYTEL HOTEL HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 กำแพงเมืองโบราณ – ร้านผ้าไหม – อิสระช็อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง –กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นนำท่านชมกู่เฉิงเฉียงกำแพงเมืองโบราณซีอานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ปัจจุบันทรุดโทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน
นำท่านแวะชมร้านผ้าไหม ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน  จากนั้นให้ท่าน  อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง และหอกลองย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของนครซีอาน และใกล้ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินซีอาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระ ในการเดินทาง
15.25

19.00
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD589
*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ....

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้
หมายเหตุ

อัตรา ค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , คริสตัล  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*** หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 หยวน***

แหล่งท่องเที่ยวใน ซีอาน
กองทัพทหารดินเผา ศาลไคฟง กำแพงเมืองโบราณ
สุสานเฉียนหลิง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ อุทยานหยุนไถซาน
ถ้ำหินหลงเหมิน สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เมืองเจิ้งโจว
ลั่วหยาง แม่น้ำหวงโห วัดเส้าหลิน
วิหารตั๊กม้อ

เงื่อนไข

เงื่อนไข

หมายเหตุ
ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของการท่องเที่ยว คือ บัวหิมะ , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม  เครื่องใช้ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก    ท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

                               
การยกเลิก *** เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว มีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศหากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทนได้ตามเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.    ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.    ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.    ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.    ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
7.    ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8.    ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.    กระเป๋าเดินทาง
2.    กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3.    ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.    ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.    ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.  ค่าทิปไกด์ท้องและคนขับรถ 150 หยวน ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง *** ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%


เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (สี) 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปกติ
4. ใบจองโรงแรม
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
และหนังสือเพิ่มเติมตามกรณีดังนี้
- หากเคยมีวีซ่าจีนอายุไม่เกิน 2 ปีต้องถ่ายเอกสารแนบไปด้วย
- หากไม่เคยมีวีซ่าจีนหรือมีแต่อายุเกิน 2 ปี ต้องแนบเอการสารดังนี้
- สำเนาสมุดเงินฝาก และต้องมีเงินอย่างน้อย 4,000 บาทต่อ 1 วันเดินทาง (ไป 5 วันต้องมีเงิน 20,000 บาท)
- หากไม่เคยมีวีซ่าจีน ไม่มีสมุดเงินฝาก หรือมีสมุดเงินฝากแต่จำนวนเงินไม่ถึง 4,000 บาทต่อ 1 วันเดินทางต้องมีเอกสารรับรองจากเมืองจีน หรือเอกสารเชิญจากเมืองจีนเป็นภาษาจีน
- หากผู้เดินทางมีอายุไม่เกิน 12 ปีต้องใช้สำเนาสูติบัตรแนบมาด้วยและต้องมีสำเนาเงินฝากอย่างน้อย 4,000 บาทต่อ 1 วันเดินทาง (ไป 5 วันต้องมีเงิน 20,000 บาทหากใช้ร่วมกันกับผู้ปกครองผู้ปกครองต้องมีเงิน 40,000 บาท )
 กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
1.หนังสือ เดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต +รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ + ที่อยู่ + ใบอนุญาตการทำงาน (ถ้ามี)
2.หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุญาตการทำงาน)
3.หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,400 บาท


ในกรณีขอวีซ่าจีนแบบด่วน
1. ขอวีซ่าด่วน 2 วัน เพิ่มอีก 800 บาท
2. ขอวีซ่าด่วน 1 วัน เพิ่มอีก 1,200 บาท

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก

2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 15,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

การ ยกเลิก *** เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว มีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศหากท่านมีคนมาเปลี่ยนเดินทางแทนได้ตามเงื่อนไข
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่าง ประเทศ


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

แม่น้ำฮวงโห
" แม่น้ำฮวงโห " หรือ แม่น้ำหวงเหอ หรือ แม่น้ำเหลือง ...
สุสานเฉียนหลิง
" สุสานเฉียนหลิง" อยู่ในมณฑลส่านซีทางภาคตะวันตกของจี...
วัดเส้าหลิน
longmen grottoes วัดเส้าหลิน ทัวร์ซีอาน ทัวร์จีน ซีอาน แพกเกจทัวร์ซีอาน " วัดเส้าหลิน " ตั้งอยู่ อ.เติงเฟิง เมืองเจิ้งโจว มณ...
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง
" สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง" สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618...
เจดีย์ห่านป่าใหญ่
big wild goose pagoda เจดีห่านป่าใหญ่ ทัวร์ซีอาน ราคาถูก ทัวร์จีน ซีอาน"เจดีย์ห่านป่าใหญ่" Big Wild Goose Pagoda หรือ เจดีย...
ถ้ำหินหลงเหมิน
longmen grottoes ถ้ำหลงเหมิน ทัวร์ซีอาน ราคาถูก " ถ้ำหินหลงเหมิน" ถ้ำหินหลงเหมินหรือถ้ำหินประตูมังกร...
อุทยานหยุนไถซาน
yantaishan park อุทยานหยุนไถซาน ซีอาน ทัวร์ซีอาน ราคาถูกอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑ...
เมืองเจิ้งโจว
" เมืองเจิ้งโจว " เมืองหลวงมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ 7,4...
ลั่วหยาง
" ลั่วหยาง " ลั่วหยาง เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในสมัยสงครา...
ศาลไคฟง
" ศาลไคฟง" ศาลไคฟง อำเภอไคเฟิง หรือไคฟง (Kaifeng) แห...
กำแพงเมืองโบราณ
xian city wall กำแพงเมืองซีอาน กำแพงเมืองโบราณ ทัวร์ซีอาน ทัวร์จีน ราคาถูก"กำแพงเมืองซีอาน กำแพงเมืองโบราณ (Xian City Wall) 西安...
ข้อมูลทั่วไปซีอาน-xian-information
ซีอาน (จีน: 西安; พินอิน: Xī'ān) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุ...
กองทัพทหารดินเผา
terracotta warriors กองทัพทหารดินเผา สุสานจิ๋นซี ทัวร์ซีอาน ทัวร์จีน ซีอาน"กองทัพทหารดินเผา" สุสานฉินชื่อหวง : 秦始皇兵馬俑 ฉินชื่อห...
วิหารตั๊กม้อ
" วิหารตั๊กม้อ " หรือ “วิหารเจ้าอาวาส” ซึ่งปรากฏเป็น...
 

ข้อมูลทั่วไปซีอาน-xian-ซีอาน (จีน: 西安; พินอิน: Xī'ān) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองซีอาน ได้แก่

ทัวร์ต่างประเทศท่องเที่ยว ทัวร์ | tour ต่างประเทศ | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์จีน | ทัวร์บาหลี | จีน ทัวร์ | เกาหลีทัวร์ | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์เกาหลีราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊าทัวร์จีน โปรโมชั่น | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์สิบสองปันนาทัวร์อูรูมูฉี - คานาสือ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์กวางเจา-กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ธิเบต | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์ลาว | ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม | ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์สวิส | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ยุโรป วันปิยะ 2015 | ทัวร์อูรูมูฉี | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรปราคาถูก | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ดูไบ อาหรับ | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์สแกนดิเนเวีย-บอลติก | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์จอร์แดน | Tour Euroup | Tour Korea | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์อิตาลี วันปิยะ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์สเปน | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก | ทัวร์ปราก | ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น บินการบินไทย | ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก (ไม่เกิน 20,000 บาท) | โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ราคาโปรโมชั่น | ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก | ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ 2015 | ทัวร์ยุโรป 2558 | ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น ลาเวนเดอร์ 2015 | เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์เกาหลีราคาถูก | ทัวร์ 12 ปันนา | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก | แกรนด์อิตาลี ราคาถูก |แกรนด์สวิส |ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ |ทัวร์ฮอกไกโด |ทัวร์จีน ราคาถูก |ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ 2015 | ทัวร์เกาหลี ซากุระ | ทัวร์ปักกิ่ง สกี | ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์เกาหลี | ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2558 | แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก | แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก |ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ | ทัวร์ฮอกไกโด | ทัวร์ฮาร์บิ้น 2016 | ทัวร์ซีอาน ราคาถูก | ทัวร์ฮ่องกง 9999 |

You are here: Home ทัวร์ซีอาน ทัวร์ซีอาน มหานครซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง วันพ่อ ปีใหม่ 2559
Green Blue Orange Back to Top