Developed by JoomVision.com

meetaweetour meetaweetour

meetaweetour meetaweetour

meetaweetour meetaweetour

meetaweetour meetaweetour

meetaweetour meetaweetour

meetaweetour meetaweetour
Developed by JoomVision.com

รายการท่องเที่ยวเอเชีย-asia-tour

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า แถมฟรี!! NGONG PING 4 วัน 3 คืน พิเศษ..! ชมลาสเวกันของเอเชีย "THE...
tourmacau ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ท่องเที่ยวฮ่องกง วันแรงงาน ทัวร์วันแรงงานทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัด...
ทัวร์เนปาล สงกรานต์ นมัสเต มนต์ขลัง ...เสน่ห์แห่งเนปาล 4 วัน (TG)
ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล รายการทัวร์เนปาล ราคาถูก ทัวร์เนปาล สงกรานต์ 2012ทัวร์เนปาล สงกรานต์ 2012 เนปาล กาฐมัณฑุ เยี่ยมชมพระราชวัง...
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SHOCK PROMOTION 6วัน 5คืน (XJ)
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  วัดอาซากุซะ  ชินจูกุ  นาริตะ โปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโงย่า โตเกียว ชิสึโอกะ 2557 วัดคิโยมิสึ ศ...
ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ล่องเรือสำราญระดับโลก Princess Cruises 10 วัน 8 คืน BY ( TG )
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น 2014 แพ็คเกจทัวร์ฮอกไกโดทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ ฮาโกดาเตะ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธ...
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน พิเศษ!!! กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง +...
ทัวร์พม่า 2557 เที่ยวพม่า ทัวร์พม่าราคาถูก ท่องเที่ยวพม่าราคาประหยัด ทัวร์พม่า ปี2014ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน พระลาภมุนี พระ...
ทัวร์ฮ่องกง นั่งรถรางขึ้นเดอะพีค สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่โป่หลิน 3 วัน 2 คืน Fair New 1
ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก เที่ยวฮ่องกง 2014 ราคาประหยัด เที่ยวฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ รายการทัวร์ทัวร์ ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง 2557 ราคาถูก ฮ่องกง พระใหญ่โป่หลิน กระเช้านอง...
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
tourmyanmar ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ราคาถูก เที่ยวพม่า 2014 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี พระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพร...
ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เนปาลทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ชมเนินเขาสวยมภูนารถ เจดีย์สวยมภูนารท ...

ข้อมูลการท่องเที่ยวเอเชีย-asia-info

Iyosis Facebook Module japan

Who's Online

We have guests online
Home ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ล่องเรือสำราญระดับโลก Princess Cruises 10 วัน 8 คืน BY ( TG )

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ล่องเรือสำราญระดับโลก Princess Cruises 10 วัน 8 คืน BY ( TG )

PDFPrintEmail

japan ทัวร์ฮอกไกโด รายการทัวร์ฮอกไกโด ฮอกไกโด ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น บินการบินไทย tourjapan ฮอกไกโด 2557 ทัวร์ซัปโปโร japan รายการทัวร์ญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เที่ยวญี่ปุ่น มีนา 56 japan ทัวร์ฮอกไกโด รายการทัวร์ฮอกไกโด 2557


จุดเด่นทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮอกไกโด ชิโตเซ่ ฮาโกดาเตะ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ล่องเรือสำราญ เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมดาวโกเรียวคาคุ  ภูเขาฮาโกดาเตะ มุโระรัน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ภูเขาอุสุ ภูเขาโชวะ ชินซัน  หมีสีน้ำตาล ที่ โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค หมู่บ้านไอนุ ศูนย์นกกะเรียน ชมสะพาน Nusamai ตลาดสดวาโซะ น่านน้ำ Shiretoko  สวนดอกไม้ Hana Tento โคสคอฟ รัสเซีย เมืองซาคาลิน พิพิธภัณฑ์ซาคาลิน โบสถ์เซนต์นิโคลัส ย่านเลนิน สแควร์  โรงงานช็อกโกแลต ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito)พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  ตึกรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา สวนโอโดริ ย่านซูซูกิโนะ
ยานพาหนะ /สายการบิน Thai Airways (TG)
รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น JFH-HKD-10D8N-TG

อัตราค่าบริการ ทัวร์ญี่ปุ่น
ช่วงเวลาเดินทาง
8 – 17 ส.ค. 57

ผู้ใหญ่พักห้องคู่
(คนที่1 และ 2)

ผู้ใหญ่พักห้องคู่
(คนที่3 และ 4)
เด็กต่ำกว่า 13 ปี (มีเตียง)
พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน

พักเดี่ยว

ห้องไม่มีหน้าต่าง
79,990 76,990 73,990 36,000
ห้องมีระเบียง 104,990 97,990 94,990 56,000

*กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา  

รายละเอียดการเดินทาง


รายละเอียดการเดินทางทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ล่องเรือสำราญระดับโลก Princess Cruises 10 วัน 8 คืน BY ( TG )

วันแรก กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
20.00

23.45
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2 ชิโตเซ่ – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – ล่องเรือสำราญ
08.30 เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเข้าสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย ชมกรรมวิธีการเป่าแก้วที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
15.00
17.00
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Princess Cruises (Ship departure 17.00 น.)
เรือล่องออกจากท่าเรือโอตารุ*** ทางเรือได้จัดทำเอกสาร เพื่อแจ้งรายละเอียดสำคัญและกิจกรรมของวันถัดไปให้ในห้องพักผ่อน (Cabin) ของท่านทุกคืน *** (พักบนเรือสำราญ Princess Cruises)
วันที่ 3 ฮาโกดาเตะ (เลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
09.00 เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือฮาโกดาเตะ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองฮาโกดาเตะซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ ฮอกไกโด ท่านสามารถชม ป้อมดาวโกเรียวคาคุ ป้อมปราการสไตล์ตะวันตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดิ นิยมโดยมหาอำนาจตะวันตก แต่ในที่สุดก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น หรือ ภูเขาฮาโกดาเตะ จุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดชองญี่ปุ่น
21.00 เรือสำราญออกจากท่าเรือฮาโกดาเตะ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
 (พักบนเรือสำราญ Princess Cruises)
วันที่ 4 มุโระรัน (เลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
09.00 เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือมุโระรัน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาอุสุ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มือเชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด เนื่องจากสามารถมองเห็นวิวของธรรมชาติอันสวยงามและสามารถชมภูเขาโชวะ ชินซัน ซึ่งถือว่ายังเป็นภูเขาไฟที่ยังระอุอยู่ด้านบนท่านสามารถชมวิวโดยรอบแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากจะเป็นวิวของทะเลสาบโทยะแล้วยังสามารถมองเห็นวิวของมหาสมุทรแปซิฟิกที่กว้างใหญ่ได้อีกด้วยให้ท่านได้ถ่ายรูปความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย และท่านท่านสามารถชมความน่ารักของเหล่า หมีสีน้ำตาล ที่ โชวะชินซัน แบร์ พาร์ค ในปัจจุบันหาชมได้ยากตามธรรมชาติและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากเกาะญี่ปุ่นจึงได้มีการขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตว์สงวนของชาติและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทุกท่านสามารถถ่ายภาพหมีสีน้ำตาลที่น่ารักและเลือกซื้อสินค้าไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมหมู่บ้านไอนุ เพื่อพบกับชนพื้นเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่น ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาว   ไอนุโดยภายในหมู่บ้านมีการจำลองที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ การใช้ชีวิตของชาวไอนุพร้อมชมการแสดงระบำพื้นบ้านหรือลองเปลี่ยนชุดเป็นชนพื้นเมืองเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
16.30 เรือสำราญออกจากท่าเรือมุโระรัน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
(พักบนเรือสำราญ Princess Cruises)
วันที่ 5 คุชิโระ (เลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
09.00 เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือคุชิโระ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองคุชิโระ  เป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ ของฮอกไกโดและเป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นแหล่งอาศัยของฝูงนกกะเรียนญี่ปุ่น จนทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งตำนานนกกระเรียน และมีทะเลสาบอะคังที่สวยงามและเป็นแหล่งกำเนิดของสาหร่ายมาริโมะที่เดียวในญี่ปุ่น ท่านสามารถชมศูนย์นกกะเรียน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับนกกะเรียนและระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องของนก  กะเรียน หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยจะสามารถสังเกตุการณ์เกี่ยวนกกะเรียนที่นี้ได้อีกด้วย หรือจะชม สะพาน Nusamai เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง Kushiro มีความยาวประมาณ 150 เมตร ข้ามแม่น้ำคุชิโระ และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปปั้นหญิงสาว 4 จุดซึ่งเป็นตัวแทนของ 4 ฤดู อยู่  2 ฝั่ง จุดนี้ย่านท่าเรือประมงและตลาดที่ถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านอาหาร ท่าเรือ สถานีรถบัสและอื่น ๆ ตัวอาคารมีขนาดใหญ่สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอยู่ริมน้ำเหมาะสำหรับการถ่ายภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำหรือจากสะพานนุซามัยส่วน Fisherman’s Wharf EGG ที่อยู่ข้าง ๆ ก็มีเอกลักษณะที่สะดุดตาโดยทำเป็นเรือนกระจกรูปไข่ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับ MOO (ตึกสัญลักษณ์เลียนแบบนกกระเรียน) หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่ตลาดสดวาโซะที่เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสด ๆ และเป็นตลาดติดแอร์ ภายในตลาดมีแผงอาหารทะเลสดกว่า 60 ร้าน มีของสดเช่นกุ้ง ปลา ปู ผัก ผลไม้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
16.30 เรือสำราญออกจากท่าเรือคุชิโระ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
 (พักบนเรือสำราญ Princess Cruises)
วันที่ 6 ล่องน่านน้ำสากล Shiretoko Peninsula (Scenic Cruising)
รับประทานอาหารเช้า / กลางวัน / ค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
น่านน้ำ Shiretoko เป็นคาบสมุทรญี่ปุ่นที่ถูกเสนอชื่อ เป็นมรดกโลกยูเนสโก ในปี 2005 ซึ่งผ่านยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ หน้าผาหินและน้ำตกที่ไหลลงไปในทะเล ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด ระหว่างการล่องน่านน้ำท่านอาจเห็นปลาวาฬร่อนอยู่ใต้น้ำทะเลอีกด้วย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ, ฟิตหุ่นที่ห้อง Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Lotus spa เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรปและอาหารนานาชาติ , ชมการแสดงอันอลังการหลังมืออาหารทุกคืนที่โรงละคร, หรือช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นระบำ, หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายที่ผับบนเรือ
(พักบนเรือสำราญ Princess Cruises)
วันที่ 7
อะบะชิริ (เลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
09.00 เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรืออะบะชิริ
แนะนำสถานที่ทอ่งเที่ยวที่น่าสนใจ เช่นท่านสามารถชมสวนดอกไม้ Hana Tento ที่ฟูราโน่มีทุ่งดอกไม้ 5 สี ที่ยอดเขา Tento-Zan แห่งนี้ก็มีเหมือนกัน (และอาจจะมากกว่า 5 สีด้วย) รวมทั้งท่านอาจจะได้เห็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่นี่ได้อีกด้วย (ขึ้นอยู่กับฤดูกาลการบานของดอกไม้) พันธุ์ดอกไม้หลากสีจะปกคลุมพื้นที่กว่า 3.5 เฮกเตอร์ของสวนดอกไม้ Hana Tento และยังมีอาคารที่เป็นหอคอยตั้งอยู่บนเนิน สามารถชมวิวที่มองเห็นทั้งทุ่งดอกไม้ ทะเลสาบอะบาชิริรวมถึงทะเล     โอคอทสก์อย่างสุดลูกหูลูกตาอีกด้วย
16.30 เรือสำราญออกจากท่าเรืออะบะชิริ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
(พักบนเรือสำราญ Princess Cruises)
วันที่ 8
โคสคอฟ รัสเซีย (เลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
09.00 เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ โคสคอฟ รัสเซีย
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองซาคาลินเกาะที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ท่านสามารถชมพิพิธภัณฑ์ซาคาลิน ท่านจะได้ทราบถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ธรรมชาติ โบราณคดีวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองซาคาลิน ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มากมายที่ทรงคุณค่าไว้ เกือบ 9,000 ชิ้นงานศิลปะ ไว้ให้ท่านได้รู้จักกับความเป็นมาของซาคาลิน ที่นี่มีการจัดทำคอลเลกชันของการจัดแสดงศิลปะการตกแต่งแต่ละห้องที่แตกต่างกัน หรือชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส โบสถ์ไม้ที่ถูกสร้างขึ้นใน 1643 โดยตัวโบสถ์นั้นสร้างอยู่บนฐานหิน ภายในโบสถ์มีภาพวาดของ Alexandru Ponehalschi เช่นเดียวกับโบสถ์ที่ Ieud เป็นที่ศาสนจักร คริสเตียนออร์โธด็อกซ์รัสเซียในนามแห่งนักบุญนิโครัส ภายใต้สังฆมณฑลกรุงมอสโคว์ ท่านสามารถช้อปปิ้งย่านเลนิน สแควร์ ที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมืองหรือของที่ระลึกของรัสเซีย แบบดั้งเดิม
15.30
ค่ำ
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือ โคสคอฟ รัสเซียให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนมื้ออาหารเย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ (พักบนเรือสำราญ Princess Cruises)
วันที่ 9
โอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
09.00 เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ ภายหลังจากรับสัมภาระของทุกท่านเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งอย่างสวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการการผลิตเบียร์ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอนการผลิต การบ่ม การกลั่น จนกระทั่งสำเร็จรูปออกมาเป็นเครื่องดื่มพรายฟองสีทองชั้นดีจำหน่าย ท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำมาจากเบียร์ได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะ ฮอกไกโดอีกด้วย นำท่านชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่10
ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้า
10.45
15.45
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน, ห้องพัก 1 คืนโรงแรม,ค่าทัวร์ตามโปรแกรม
3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ
4. อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
5. หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน
7. ทิปพนักงานบนเรือ
8. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
9. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
10. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
11. ค่าประกันและค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกำกับภาษี
2. ทัวร์เสริมบนฝั่ง, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ


เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในบ้าน
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด) ทุกหน้าทุกแผ่น
6. หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน
    - ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
    - เจ้าของบริษัท : หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง
    - นักเรียน / นักศึกษา (อายุ 16 ปีขึ้นไป) : หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (อายุ ต่ำกว่า 16 ปี) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
7. ทะเบียนสมรส / สูติบัตรลูก กรณีไม่ได้ทำงานให้สามีทำหนังสือรับรองการเป็นภรรยาและรับรองค่าใช้จ่าย
8. มรณะบัตร, ใบหย่า

การสำรองที่นั่ง
1. มัดจำ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก

ข้อมูลการท่องเที่ยว

โตเกียว โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท
โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท" โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท "    โกเทมบะ พรีเมี่ยม...
โตเกียว โอะชิโนะฮัคไค
โอชิโนะ ฮัคไค"โอชิโนะ ฮัคไค" โตเกียว โอะชิโนะฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิ...
นาโกย่า หุบเขาแอล์ญี่ปุ่นทาเทะยาม่า
เทือกเขาเจแปนเแอลป์"  เทือกเขาเจแปนเแอลป์ "          เแอลป์ญี่ปุ่น “หิม...
ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ
โทมิตะฟาร์ม" ฮอกไกโด ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มโทมิตะ " โทมิตะฟาร์ม ส...
โอซาก้า ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ"ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ" เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ไ...
เกียวโต วัดคิโยมิซึ
วัดคิโยมิซึหรือวัดน้ำใส" วัดคิโยมิซึหรือวัดน้ำใส "วัดคิโยมิซึ (ญี่ปุ่น: 清水寺...
โอซาก้า ถนนชินไซบาชิ
ย่านชินไซบาชิ"ย่านชินไซบาชิ" ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภาย...
โตเกียว จ.นากาโนะ เมืองมัตสึโมโตะ ปราสาทคุมาโมโต้
ปราสาทมัตสึโมะโตะ " ปราสาทมัตสึโมะโตะ  "  ปราสาทมัตสึโมะโตะ  (ญี่ปุ่น:...
รถไฟชินคันเซ็น
รถไฟชินคันเซ็น" รถไฟชินคันเซ็น "             ชินคันเซ็น (ญี่ปุ่น: ...
คามาคุระ หลวงพ่อโตวัดไดบุทสึ
พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ"  พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ "    พระใหญ่แห่งเมืองคาม...
โอซาก้า โกเบ คันไซ ยอดเขาร็อคโค
ยอดเขาร็อคโค" ยอดเขาร็อคโค"            Mount Rokkō ( 六甲山  Rokkō ...
นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาม่า
หมู่บ้านชิราคาวา"  หมู่บ้านชิราคาวา  "    หมู่บ้านชิราคาวา อยู่ในนาโ...
ฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ"โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ"โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ อยู่ที่...
ฮอกไกโด คลองโอตารุ
คลองโอตารุ "  คลองโอตารุ (Otaru Unga)"            สัญลักษณ์ของเ...
โตเกียว วัดอาคานาเซะ
วัดฮาเซเดระ  "วัดฮาเซเดระ  (Hasedera Temple)" ซึ่งเป็นสถานที่ศักด...
โตเกียว วัดอาซากุซะ ถนนนาคามิเซะ
วัดอาซากุสะ  " วัดอาซากุสะ ( Asakusa ) " วัดอาซากุสะ มีชื่อเดิมว่...
โตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ
หุบเขาโอวาคุดานิ " หุบเขาโอวาคุดานิ"        หุบเขาโอวาคุดานิ Ōwakudan...
ซัปโปโร สถานีชมวิว
ซัปโปโร  สถานีชมวิว (Sapporo T.V. Tower)"สถานีชมวิว (Sapporo T.V. Tower)"สร้างสถิติหอคอยโทรท...
ฮอกไกโด ซัปโปโระ ทะเลสาบโทยะ
ทะเลสาบโทยะ"  ทะเลสาบโทยะ"  ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบชื่...
นารา หลวงพ่อโตพระไดบุทสึ
หลวงพ่อโตพระไดบุทสี" หลวงพ่อโตพระไดบุทสึ"          วัด โทไดจิ ซึ่งเป็นว...
ข้อมูลทั่วไปญี่ปุ่น
intro_japan61"ข้อมูลทั่วไปญี่ปุ่น"  ประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 N...
ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึอาบน้ำแร่ onsen
บ่อน้ำพุร้อน (Onsen) " ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึอาบน้ำแร่  onsen "            ...
ฮอกไกโด ซัปโปโร่ หอนาฬิกา
หอนาฬิกาของเมืองซัปโปโร"หอนาฬิกาของเมืองซัปโปโร"  ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างข...
นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า
ปราสาทนะโงะยะ" ปราสาทนะโงะยะ "             ปราสาทนะโงะยะ (名古屋城, N...
โตเกียว ฮาราจูกุ
ฮาราจูกุ" ฮาราจูกุ(harajuku) "        ฮาราจูกุ แห่งเมืองโตเก...
ฮอกไกโด โกเบ สะพานแขวนอาคาชิไคเคียว
สะพานแขวน อะกาชิ ไคเคียว"  สะพานแขวน อะกาชิ ไคเคียว  "   สะพานแขวน อะกาชิ ไค...
โอซาก้า นันนิวะ ปาร์ค
นานิวะ คุยชินโบ โยโกโช"  โอซาก้า นันนิวะ ปาร์ค "  “นานิวะ คุยชินโบ โยโกโช”...
โตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล
พระราชวังอิมพีเรียล"พระราชวังอิมพีเรียล"    พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเ...
โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ"ภูเขาไฟฟูจิ"     ภูเขาฟูจิ (ญี่ปุ่น: 富士山 Fuji-san ฟ...
นานิวะ คุยชินโบ โยโกโช
นานิวะ คุยชินโบ โยโกโช"  นานิวะ คุยชินโบ โยโกโช"           “นานิวะ คุยชินโ...
ฮอกไกโด ซัปโปโร โรงงานเบียร์
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรหรือโรงบ่มเบียร์ซัปโปโร" พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรหรือโรงบ่มเบียร์ซัปโปโร "  ...
โตเกียว ฮาโกเน่
วนอุทยานฮาโกเน่" วนอุทยานฮาโกเน่ "       Fuji - Hakone - อิซุ Natio...
ฟุกุโอกะ หมู่บ้านฮอนแลนด์ เฮ้าท์เท่นบอช
เฮ้าส์เทนบอช (Huis Ten Bosch)" เฮ้าส์เทนบอช (Huis Ten Bosch) "  เฮ้าส์เทนบอช (Hui...
โตเกียว ชินจูกุ
ชินจูกุ ( Shinjuku )" ชินจูกุ ( Shinjuku )"    สถานีรถไฟชินจูกุ เป็นสถาน...
  

อาหาร

Japan-Food

ข้อมูลทั่วไปญี่ปุ่น-Japan-info

ทัวร์ต่างประเทศท่องเที่ยว ทัวร์ | tour ต่างประเทศ | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์จีน | ทัวร์บาหลี | จีน ทัวร์ | เกาหลีทัวร์ | ทัวร์จีนราคาถูก | ทัวร์เกาหลีราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊าทัวร์จีน โปรโมชั่น | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิ้น | ทัวร์สิบสองปันนาทัวร์อูรูมูฉี - คานาสือ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์กวางเจา-กวางเจาเทรดแฟร์ | ทัวร์ธิเบต | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์พม่า | ทัวร์ลาว | ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม | ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ใต้หวัน | ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์เนปาล | ทัวร์สวิส | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ยุโรป ปลายปี 2557 | ทัวร์อูรูมูฉี | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรปราคาถูก | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ดูไบ อาหรับ | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์สแกนดิเนเวีย-บอลติก | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์แอฟริกาใต้ | ทัวร์จอร์แดน | Tour Euroup | Tour Korea | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์อิตาลี 2557 | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์สเปน | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว-ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก | ทัวร์ปราก | ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น บินการบินไทย | ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก (ไม่เกิน 20,000 บาท) | โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ ราคาโปรโมชั่น | ทัวร์ต่างประเทศ ปี 2014 | ทัวร์รัสเซีย วันปิยะ 2014 | ทัวร์ยุโรป 2014 | ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก | ทัวร์ญี่ปุ่น พิ้งมอส | เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด | ทัวร์จิ่วไจ้โกว | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์เกาหลีราคาถูก | ทัวร์ 12 ปันนา | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก | แกรนด์อิตาลี ราคาถูก |แกรนด์สวิส |ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 |ทัวร์ฮอกไกโด |ทัวร์จีน ราคาถูก |ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ 2014 | ทัวร์เกาหลี 2557 | ทัวร์มาเก๊า บินการบินไทย | ทัวร์ปักกิ่ง สกี | ทัวร์เวียดนาม 2557 | ทัวร์ลาว 2014 | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์เกาหลี | ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี | แพคเกจทัวร์ยุโรปตะวันออก | แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง |ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก |ทัวร์อินโดนีเซีย เมดาน | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2557 | ทัวร์ฮอกไกโด | ทัวร์ฮาร์บิ้น 2015 | ทัวร์ซีอาน ราคาถูก | ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก


You are here: Home ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ ล่องเรือสำราญระดับโลก Princess Cruises 10 วัน 8 คืน BY ( TG )
Green Blue Orange Back to Top